Hanstholm Fyrs Støtteforening – Bestyrelsen

 
Lene Larsen (Formand)
Gyvelvænget 60
7730 Hanstholm

 

Tove Skinnerup (Næstformand og kasserer)
Havremarken 82
7730 Hanstholm
2866 4833
toveskinnerup@gmail.com

Tommy Iversen (sekretær)

Jan Arnbjørn (Repræsentant i Den Selvejende institution)
Borupvej 21, Sårup
7730 Hanstholm
9655 6009
janarnbjorn@pc.dk


Ida Pedersen 
Gyvelvænget 82
7730 Hanstholm
9796 1913
iped@thisted.dk

 

Helga Breum
Helshagevej
7730 Hanstholm

 
Jytte Engholm (suppleant)
Gyvelvænget 313
7730 Hanstholm
 
Medlemskontigent 100 kr. pr. person pr. år
(kan indbetales i Sparekassen Thy på reg. og kontonr.: 9083 0001615211)
Støtteforeningens vedtægter, budget mv. henvendelse til formanden.
Er der interesse for at vide mere, er man altid velkommen til at kontakte os.
Det er foreningens formål at:
Bidrage til bevarelse og udvikling af Hanstholm Fyr.
Udbrede kendskabet til fyrets historie og betydning gennem tiderne.
Støtte aktiviteter i og omkring fyret.
Samarbejde med øvrige brugere af Hanstholm Fyr.
Støtte frilufts- og kulturlivet i Thy.