Hanstholm Fyrs Støtteforening – Bestyrelsen

Jan Arnbjørn (Repræsentant i Den Selvejende institution)
Borupvej 21, Sårup
7730 Hanstholm
9655 6009
janarnbjorn@pc.dk

Tove Skinnerup (Formand og kasserer)

Havremarken 82
7730 Hanstholm
2866 4833
toveskinnerup@gmail.com

Ida Pedersen 
Gyvelvænget 82
7730 Hanstholm
9796 1913
iped@thisted.dk

Lene Larsen (Næstformand)
Gyvelvænget 60
7730 Hanstholm

Helga Breum
Helshagevej
7730 Hanstholm

Tommy Iversen (sekretær)
Gyvelvænget 309
7730 Hanstholm

Jytte Engholm (suppleant)
Gyvelvænget 313
7730 Hanstholm

Medlemskontigent 100 kr. pr. person pr. år (kan indbetales i Sparekassen Thy på reg. og kontonr.: 9083 0001615211

Støtteforeningens vedtægter, budget mv. henvendelse til formanden.

Er der interesse for at vide mere, er man altid velkommen til at kontakte os.

Det er foreningens formål at:
Bidrage til bevarelse og udvikling af Hanstholm Fyr.
Udbrede kendskabet til fyrets historie og betydning gennem tiderne.
Støtte aktiviteter i og omkring fyret.
Samarbejde med øvrige brugere af Hanstholm Fyr.
Støtte frilufts- og kulturlivet i Thy.