Hanstholm Fyrs Støtteforening – Bestyrelsen

 
Lene Larsen (Formand)
Gyvelvænget 60
7730 Hanstholm

Tommy Iversen (sekretær)
4046 4246
tommy.bo.iversen@gmail.com

Jan Arnbjørn (Repræsentant i Den Selvejende institution)
3074 8736
janarnbjorn@icloud.com

Ida Pedersen
9796 1913
iped@thisted.dk

Helga Breum
2446 1626
helga.bream@hotmail.dk

 
Kurt Østergård Pedersen (suppleant)
4015 6824

Enkeltmedlemsskab: 100 kr. om året.
Husstandsmedlemsskab: 150 kr. om året.
(kan indbetales i Sparekassen Thy på reg. og kontonr.: 9083 0001615211)
Støtteforeningens vedtægter, budget mv. henvendelse til formanden.

Er der interesse for at vide mere, er man altid velkommen til at kontakte os.

Det er foreningens formål at:
Bidrage til bevarelse og udvikling af Hanstholm Fyr.
Udbrede kendskabet til fyrets historie og betydning gennem tiderne.
Støtte aktiviteter i og omkring fyret.
Samarbejde med øvrige brugere af Hanstholm Fyr.
Støtte frilufts- og kulturlivet i Thy.