Et punkt i kimingen

Inger Houbak, Stine Skytte & Søren Friis

04.08 -

22.10.2023

I Redningshuset, Maskinhallen, Assistentbygningen, Vestlængen

Kom til finissage den 22. oktober kl. 16.00.

Kunstnerne vil være til stede, og alle er velkomne. Til ferniseringen er der gratis adgang i udstillingerne og fyret er vært ved et let traktement.


Hanstholm Fyr udgør et punkt i kimingen for det menneske der ser mod land fra det vidtstrakte hav. Kimingen er den synlige horisont, altså den linje der udgør grænsen for vores synskreds.

For os er Fyret navet i vores udstilling. Udgangspunktet. Vi har hver især ladet os inspirere af dette punkt mellem himmel og jord og udstillingens værker er i et eller andet omfang knyttet til noget vi har set, oplevet, rørt, indåndet, spist eller sovet på, mens vi boede på Fyret.

Fyret som bygning og vartegn indgår i et kompliceret netværk af forbindelsestråde til både arbejdet på havet, livet i byen og naturen bag det knejsende tårn, og vores værker spinder videre på disse tråde mellem det stedspecifikke og det universelle, mellem det individuelle og det fælles.


Billedkunstner Søren Friis er oprindelig uddannet arkitekt og hans fascination af arkitektoniske former er gennemgående i hele hans kunstneriske virke. I stedet for at lade sig fascineres af fyrets dominerende aflange bygningskrop vendte Søren opmærksomheden mod dets modstykke nemlig de kompakte massive grå betonkuber som Anden Verdenskrig har efterladt over hele den Jydske vestkyst. Bunkernes rene geometriske former bryder landskabets organiske virvar og som uafrystelige monumenter forbinder de nutiden og fortiden, arkitektur og natur. Foruden skulpturelle værker viser Søren Friis også en serie bølgeplade relieffer, der skal iagttages fra flere vinkler hvis hele meningen skal blotlægges. En lille let overset hjerteformet detalje i fyrmesterboligen blev inspirationskilden til denne serie, der kunsthistorisk både peger tilbage til finurlige dobbeltportrætter fra barokken og den amerikanske popkunstner Robert Indiana (1928-2018)


Tekstildesigner Stine Skyttes fascination af garn og tråd er åbenlyst og uundgåelig, når man arbejder med vævning. Hele Hanstholm havn med dens utallige garn, net, reb, wirer og kabler er et inspiratorisk slaraffenland som ovenikøbet har egen butik, hvor der kan anskaffes fiskesnøre, liner og tov, der giver mulighed for at forskønne og indfange trådens nødvendighed og forudsætning for både fiskerierhvervet og vævekunstens ældgamle tradition.

Stine arbejder i mange formater og har både vævet store smukke vævninger, der som net hænger ned og indfanger lyset og skaber nye immaterielle skyggenet på gulve og vægge og mindre væve prøver der hver især afprøver materialer og farver og sammenfletter inspirationen fra fiskeriauktionen, havnen og dennes unikke genbrugsplads. Som en collage af muligheder danner væve prøverne et sjældent kig ind i atelieret, hvor inspirationen finder fodfæste og forbinder ide med værk. Derudover har Stine placeret diverse små og mellemstore skamler rundt omkring i udstillingen, der illustrer forbindelsen mellem vævning og brugsgenstand.


Billedkunstner Inger Houbak præsenterer en række landskabsmalerier der har blikket vendt mod naturen bag fyret, hvor ikke blot vind og vejr sætter betingelserne for floraens og faunaens udfoldelser men også mennesket. Inger er oprindeligt uddannet kunsthistoriker og historiens og traditionens aftryk i nutiden snor sig som en rød tråd gennem værkerne.

Det romantiske syn på naturen som det sted, hvor vi mennesker søger skønhed, fred og harmoni, opleves af mange mennesker fra både nær og fjern, når de besøger Nationalpark Thy, men i dag kan idyllen ikke stå alene. Klimakrisen sætter nye betingelser for vores opfattelse af og syn på os selv og vores rolle i forhold til det vi kalder natur. Den antropocæne tidsalder som vi befinder os i nu – antropos er græsk og betyder menneske – rummer muligheden for, at vi åbner vores øjne og ændrer blikket på og i særdeleshed vores opfattelse af os selv i den natur, vi på skæbnesvangervis har formået at præge både på det mikroskopiske og makroskopiske plan.

I flere værker har Inger anvendt fotos eller udsnit af fotos som andre besøgende i National Park Thy har taget. Denne crossover mellem eget og andres blik bliver et benspænd, der har til formål at arbejde med blikket og udvide motivkredsen, men også vride konteksten så det genkendelige pludselig optræder i nye og ofte foruroligende konstellationer.

Arrangeret af Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm