Bliv medlem

Støtteforening   |   Erhvervsklub   |   Kulturklub

Deltag – og tag del i goderne

Det Nordatlantiske Fyr I Hanstholm henvender sig til alle.  

Lokale kan derfor tage del i Fyrets dagligdag gennem Hanstholm Fyrs Støtteforening, erhvervslivet kan trække på tætheden af kreative viden og kapacitet i fyrets kunstprogrammer gennem Erhvervsklubben og borgere i Thy kan komme tættere på perlerækken af kunstneriske oplevelser ved at være med i Kulturklubben. 

Hanstholm Fyrs Støtteforening

Støtteforeningen bidrager til Hanstholm Fyrs dagligdag og udvikling. Medlemmerne af støtteforeningen kan med et lille årligt kontingent være med til at sikre mange løsninger af Fyrets drift ligesom at medlemmer aktivt kan deltage i driften ved at løse praktiske eller formidlingsmæssige opgaver.

Uanset om man ønsker at være deltagende i dagligdagen eller ej, er Støtteforeningen stedet, hvor et beskedent økonomisk bidrag er med til at gøre en stor forskel for Fyrets overlevelse.

Hanstholm Fyrs Erhvervsklub

Hanstholm Fyrs Erhvervsklub er grundlagt i sommeren 2019 og er derfor et helt nyt tiltag på stedet. Med Erhvervsklubben ønsker vi at åbne op for mødet mellem kunsten og erhvervslivet, fordi vi mener, at meget går på tværs mellem de to felter, og at kunstneren og virksomhedslederen i virkeligheden har meget tilfælles. Det handler om chancetagning, om afprøvninger, om branding og om produktudvikling. Gennem 4 årlige erhvervsarrangementer udforskes dette spændingsfelt med udgangspunkt i en række anerkendte regionale og internationale kunsteksperimenter. 

Er du virksomhedsleder og har du mod på at indgå i et netværk med andre virksomheder, der også anskuer kunsten som et kreativt potentiale i erhvervsøjemed (eller er du bare nysgerrig), så tøv ikke med at kontakte daglig leder for mere info. 

Skulpturer af Kaisu Koivisto

Hanstholm Fyrs Kulturklub

Kulturklubben er et tilbud til alle, som ønsker at dykke længere ind bag den kunst, de møder på Fyret. I Kulturklubben går vi på opdagelse i kunsten og zoomer med hjælp fra residerende og udstillende kunstnere helt ind på tankerne bag et kunstnerisk virke. Her får vi lov at se en konkret udstilling perspektiveret i forhold til en større tendens, en længere praksis, eller en anden region.
Kulturklubben inviterer til deltagelse fra alle borgere, også personer udenfor Hanstholm, som ønsker at komme tættere på Fyrets aktiviteter i en hyggelig, afslappet og åben kontekst.

Interesseret? Så skriv eller ring til os for mere info på adm@hanstholmfyr.dk