Vision

Kunst – natur – menneske

At rumme det traditionelle
og dyrke det eksperimenterende

Det Nordatlantisk Fyr er både et stykke kulturarv og et levende sted for samtidskunst. Vi er et sted, der arbejder bevidst med udsyn og med nærhed I forsøget på at bibeholde forbindelsen mellem det fjerne og det nære. 

Fyret er til enhver tid et ikoniseret bygningsværk, men vi er også et projekt, der skaber nye højder og nye horisonter. Vi ønsker at opnå status som et sted, der tør være  banebrydende, et sted der tør kalde på de nyeste tanker og den nyeste viden, samtidig med at vi er samlende, nærværende, elsket og respekteret I vores egen lokale kontekst. 

Steve Messams Watched #3

Et sted for kunsten

Vi er et sted, der balancerer i spændingsfeltet mellem det gamle fredede kompleks og den eksperimenterende samtidskunst. I kraft af at vi skal producere og udstille på bygningernes præmisser udfordres kunsten og kunstnerne på deres kreativitet og nytænkning.   

Vi er bevidste om vores udkantsposition og ser os selv sammenlignelige med andre udkanter i Norden. Vi rækker ud til Nordatlanten, fordi der er nogle værdier, vi kan identificere os med på tværs af grænser og hav. De nordatlantiske relationer og stedets relevans er temaer for vores samarbejder og udstillinger. Hanstholm Art Space – vores nuværende kunstprogram –  er med til at skabe relevante netværk, der kan bruges til stedsudvikling lokalt.  

Det Nordatlantiske Fyr kan arbejde ud af huset – vi kan tage vores aktiviteter og vores kunstnere med os ud til befolkningen, ud i naturen, hen til borgeren. 

Et sted for naturen

Hanstholm Fyr er opstået, fordi menneskets færden på Vesterhavet krævede tilstedeværelsen af et fyrtårn på Holmknuden. Havets tilstedeværelse, skiftet mellem lys og mørke, vinden og vejret minder os hele tiden om, at naturen er det konstante præmis, vi som mennesker lever under.

Det Nordatlantiske Fyr I Hanstholm arbejder med naturen som en agent I alt, hvad vi gør. Vi udforsker forholdet mellem det kunstige og det naturlige, mellem menneskelig tilstedeværelse og naturens egen vilje.

Vi byder naturvidenskaben velkommen og inviterer til samarbejder mellem kunstneren som undersøger og videnskabspersonen som forsker.

Jessie Klieemans performancegruppe (fotografi: Ildiko Grant)

Et sted for mennesket

Det Nordatlantiske Fyr I Hanstholm er for alle. Borgerne, turister, kunstnere og videnskabsfolk. Fyret skal være et kultursted, hvor folk mødes gennem oplevelser og ny viden. Fyrets kerneopgave er at facilitere og formidle mellem mennesker. Vi ønsker at skabe mangfoldighed, nysgerrighed, åbenhed og frihed ved at forbinde det nære og lokale med det eksotiske, det fjerne, det nye eller det uprøvede. Vi vil hellere gå på kanten og provokere end vi vil stille os I skyggen og være tavse. Vores menneskelige værdier er de inkluderende, de åbensindede, de undersøgende og de afprøvende.