Kunst med kant

Skulpturer af Jens Galschøit i Thy sommeren 2023

30.06 -

27.08.2023

I Bytorvet, Hanstholm Centeret

Udstillingsperiode fra den 30. juni – 26. august 2023.

Fernisering og vandring fredag den 30. juni kl. 15 – 18.

Thisted Bibliotek kl. 15:

Velkomsttale ved Ingrid Drengsgaard, formand for Kunstforeningen Det Ny Kastet. Jens Galschiøt deltager og fortæller om værkerne, hvorefter der vil være fælles vandring rundt til de udstillede værker i centrum af Thisted.

Det Gamle Rådhus kl. 16 – 18:

Fernisering af udstillingen. Åbningstale ved Finn Jorsal, formand for Det Nordatlantiske Fyr, Hanstholm.

Det Ny Kastet er vært ved en forfriskning. Der er gratis adgang og alle er hjertelig velkomne.


Skulpturer af Jens Galschøit i Thy sommeren 2023

⠀UNBEARABLE⠀⠀SKAMSTØTTEN⠀⠀Min indre svinehund⠀⠀Stop hjemløshed⠀⠀Flygtningeskibet⠀⠀550+1⠀⠀Skriftsøjlerne⠀

Den danske kunstner Jens Galshiøt er en af landets mest internationalt orienterede kunstnere. Han har udstillet og lavet spektakulære happenings over hele verden. 

Gennem sine berømte skulpturer sætterhan bl.a. fokus på social ulighed, klimaangst, mental sundhed, tro og ideologi. Hans værker inviterer publikum til at reflektere over og drøfte nogle af de største af samtidens problematikker – og tage medansvar for dem.

Kunstforeningen Det Ny Kastet præsenterer i samarbejde med KulturRummet i Thy, Alive Festival og Det Nordatlantiske Fyr en række af Jens Galschiøts vigtigste værker i Thisted og Hanstholm. 

Jens Galschiøt laver gigantiske, politisk ladede skulpturer og internationale happenings for at fremhæve ubalance i verden. Jeg skriver korte, eksistentielle og ofte lokalt forankrede digte for at forsvare menneskelig sårbarhed (…) Jeg har valgt at lade krigen i Ukraine være det prisme, jeg har set Galschiøts kunstværker igennem. Til hver af hans 8 udstillede skulpturer har jeg udvalgt et af mine egne digte. Nogle gange underbygger digtet krigens grusomheder. Andre gange skaber det en skærende kontrast ved at insistere på glæde, varme og kærlighed. Vise frem mod lysere tider.”

Anne Kalhave Brostrøm, 2023

UnbeArable

Kobberskulptur, placering: ved Thisted Lilleby

Vægt: 3000 kg, 6,5 meter høj – placeret på 4 stålplader: 60 x 60 cm. 

Skulpturen viser en isbjørn, der er spiddet på en olieledning. Den kan ses som et symbol på, hvordan menneskelig aktivitet påvirker det globale klima.

Unbearable (2015) er et delt projekt mellem den danske kunstner Jens Galschiøt og WWF. Den iøjnefaldende skulptur er et symbol på, hvordan menneskelig aktivitet påvirker det globale klima og sigter mod at minde offentligheden om sit ansvar for kommende generationer

Den naturlige størrelse kobberisbjørn spiddes på en olieledning i form af en graf, der viser verdens kumulerede globale fossile kulstofemissioner siden år 0. Grafen fortsætter langs jorden i 17 meter og stiger derefter drastisk omkring år 1850, når menneskeligt forbrug af fossile brændstoffer som kul og olie starter. Grafen slutter i 2015, fem meter over jorden, og spidder isbjørnen. 

HER ER INGEN ORD
DER FORLØSER


Jordskred. Maskuline digte
Anne Kalhave Brostrøm, 2021

Skamstøtten

Kobberskulptur, placering foran biblioteket

Vægt: 1800 kg, 8 meter høj – placeret på fundament af 2 x 2 meter.

Skamstøtten er bygget op af devaluerede menneskekroppe, der er vredet sammen uden respekt for den enkelte. Den symboliserer ofre og udtrykker deres smerte og fortvivlelse. Den er en advarsel og påmindelse om en menneskefjendsk begivenhed, som aldrig må gentages igen.

HELVEDE BRYDER LØS
I ET INFERNO AF ILD OG TYK, SORT RØG
GUD FINDES
DETTE ER HANS STRAF, FOR JEG VED IKKE HVAD

ALT SKER SÅ HURTIGT
AT JEG IKKE KAN TAGE DET IND
FLAMMER. EKSPLOSIONER. VRAGRESTER

ILDREGNEN KASTER STJERNER
OG BRÆNDEMÆRKER ET SYDENDE FLAMMEHJERTE PÅ MIT BRYST


ILDSTORM. STØJROCKDIGTE
Anne Kalhave Brostrøm, 2022


Min indre svinehund 

Kobberskulptur, placering foran Det Gamle Rådhus i Thisted

Vægt: 200 kg., ca. 3 meter høj

Min indre Svinehund har fokus på stigende vold, intolerance, racisme og forfølgelse af mindretal. Vi har alle et personligt ansvar for disse tendenser hos os selv og vores medmennesker. Svinehunden er dyret med de laveste instinkter i os. Den kan fuldstændig tage magten i os og i ekstreme tilfælde over hele befolkninger. Den vokser sig stor, når mennesket udsættes for vold, fornedrelse og respektløs behandling.

Min Indre Svinehund er en serie på 22 tons tunge sorte beton skulpturer, skabt af den danske billedhugger Jens Galschiøt i november 1993. Tyve skulpturer blev opstillet i tyve byer i Europa, uden tilladelse fra myndighederne 

Skulpturerne afbilder en gris i menneskeligt tøj, formålet var på en utraditionel måde at skabe fokus på den stigende vold, intolerance, racisme og forfølgelse mod mindretal, som Europa har været vidne til i de senere år.

I november 1993 blev de tyve skulpturer installeret i en periode på 55 timer uden myndighedernes kendskab. Skulpturerne skabte ophidselse og ansporet debat i pressen og inden for kredse både offentlige og politiske. Flere steder har skulpturerne fundet et permanent sted som en gave til hver by. Mere end 100 frivillige bidrog til opstillingen. 

Min Indre Svinehund” er af armeret beton og forestiller et 2,30 m højt og et ton tungt opretstående svin iført en lang frakke og hjørnetænder af bronze. En kunsthappening og skulle være en utvetydig kommentar til ”den stigende intolerance og forråelse i Europa” og en påmindelse om, ”at vi alle har et personligt ansvar for disse tendenser hos os selv og vores medmennesker” som der stod i den vedlagte skrivelse til de aarhusianske myndigheder.  

På sokkelen ses teksten: 

INDRE SVINEHUND 
ART: Dyr med de laveste instinkter 
TILHOLDSSTED: I dig og mig, dvs. i hvert eneste individ af Homo Sapiens. 
VÆKSTBETINGELSER: Vokser sig stor, når mennesket udsættes for vold, fornedrelse og respektløs behandling.  
ADFÆRD: Angriber menneskets etiske værdigrundlag, så racisme, fremmedhad og intolerance får overtaget.  
UDBREDELSE: Kan fuldstændig tage magten i det enkelte menneske, i sociale grupper og i ekstreme tilfælde over hele befolkninger. 
MÅ IKKE FODRES 

Da statuen havde stået på Rådhuspladsen i Aarhus i en måned, tilbød Galschiøt at forære den til kommunen. Borgmester Thorkild Simonsen takkede, men opfordrede kunstneren til at finde en anden aftager. Aarhus Kunstmuseum, der da lå i Vennelystparken fik tilbuddet, men takkede også nej, da man mente at den var for tydelig i sit budskab, til at skulle eller burde passes ind i den æstetiske ramme, som et kunstmuseum udgør.  

Svinehunden blev stående på Rådhuspladsen i Aarhus frem til maj måned 1994, og blev herefter flyttet til Frichsparken, hvor den er opstillet permanent. 

GUD STÅR PÅ RULLESKØJTER PÅ VESTERBRO
HAN SUSER AFSTED SOM EN ANDEN HIMMELHUND
MED KASKET OG HÆNGERØVSBUKSER
OG ET LYSVÆLD AF VILTRE LOKKER
OPTÆNDT AF SKABERTRANG SOM HAN ER
BEDER JEG OM ET LÆHEGN LANGS DEN JYSKE VESTKYST
MÅSKE VI SÅ KUNNE GÅ VORES AFTENTURE DERHJEMME
UDEN AT BLÆSE FRA HINANDEN


Vindblæst. 48 øjeblikke
Anne Kalhave Brostrøm, 2020


DON’T FEED YOUR INNER BEAST

(små svinehunde)

Emblemerne med de små svinehunde er en påmindelse om ikke at fodre vores indre bæst. Vi skal tværtimod beskytte de svageste og komme de mest forsvarsløse til undsætning.

Svinehunde ødelægger vandhunde.

MIN INDRE VANDHUND
TIGGER OM AT BOLTRE SIG I HAVETS BØLGER
DENNE MORGENSORTE ONSDAG
HVOR BLÆSTEN PISKER VENUS TIL SKUM
DU SIGER AT DER FOR ALT I VERDEN IKKE MÅ SKE MIG NOGET
JEG MÅ KRABBE RUNDT INDE PÅ LAND


Vindblæst. 48 øjeblikke
Anne Kalhave Brostrøm, 2020

HUNDEN LØBER SIDELÆNS MED OPBLÆSTE ØREFLAPPER
OG JAPPER OG SNAPPER EFTER SKUMSPRØJT MED HAVSMAG
SANDET FYGER I HØJESTE GEAR
OG DE LAVESTE LUFTLAG


LUFTSLØR. DRENGEDE DIGTE
ANNE KALHAVE BROSTRØM, 2022


Stop hjemløshed

5-6 skulpturer: Kobberskulpturer, placering foran Det Gamle Rådhus i Thisted

Vægt: 3-400 kg., 1,5 – 2,5 meter høje.

STOP HJEMLØSHED

STOP hjemløshed symboliserer bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse og vil give stemme til folk, der normalt ignoreres. Kunstværket sætter fokus på udstødtes vilkår og minder os om vores ansvar over for udsatte mennesker.

Stop hjemløshed - 2010 

Jens Galschiot har skabt 13 bronzeskulpturer af hjemløse. I samarbejde med det danske NGO-projekt OUTSIDE, skulpturerne er udstillet i forskellige europæiske hovedstæder. Kampagnen blev gennemført i anledning af det europæiske år til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 2010. 

Bronzeskulpturer sættes normalt op for at ære vigtige magtfulde personer. Men her bruges det ædle materiale til at give stemme til folk, der normalt ignoreres. 

Indtil videre er skulpturerne blevet udstillet i 5 danske byer og 6 europæiske lande og nu i Thisted. 

Hjemløs flytter permanent ind i Europa-Parlamentet  09-04-2014 

Tirsdag den 8. april blev Europa-Parlamentet et medlem rigere. Den danske kunstner Jens Galschiøts hjemløseskulptur ”Mand på Bænk” blev opstillet i Europa-Parlamentet, hvor den skal stå permanent og minde parlamentarikerne om de udstødtes vilkår og om, at de som parlamentarikere har et ansvar over for udsatte mennesker.  

Skulpturen er en ud af 13 store bronzeskulpturer af hjemløse, der har været på Europaturné for at sætte fokus på den sociale udstødelse af mennesker, der ikke kan finde sig til rette i samfundet. Turnéen har vakt stor opsigt, da de mange bronzeskulpturer blev udstillet i det offentlige rum og de hjemløse selv viste rundt imellem skulpturerne. Turnéen har tidligere været forbi både København, Odense, Aarhus og Aalborg, og skulpturerne har også været udstillet i Europa-Parlamentet i forbindelse med EU’s fattigdomsår i 2010. 
 
Bag den permanente udstilling ligger flere års samarbejde mellem kunstneren Jens Galschiøt, MEP Britta Thomsen (S) og hjemløseorganisationen Projekt UDENFOR, som stod bag idéen til udstillingen i Parlamentet i 2010.  

Om formålet med udstillingen siger MEP Britta Thomsen (S): “Vi vil sætte hjemløses forhold på den politiske dagsorden. Ikke bare med en enkelt happening, men med en permanent markering, der dagligt skal minde politikerne i Europa-Parlamentet om de dårligst stillede.”  
 
Kunstneren selv fortæller, at tanken bag skulpturen er, at politikere og lobbyister skal se skulpturen i deres daglige arbejde og derved komme til at tænke på deres ansvar for også at imødekomme de socialt udstødte i deres lovgivning. 
 
Ninna Hoegh fra Projekt UDENFOR er meget tilfreds med, at skulpturen vender tilbage til Parlamentet: “At en hjemløs – omend det er i form af en skulptur – nu får en permanent plads i Europa-Parlamentet er med til, at man på europæisk niveau forholder sig til hjemløshed og især til den hjemløshed, som krydser grænser. Det er vigtigt, for de udfordringer, vi fortsat ser på gadeplan i mange europæiske byer, kalder på et samarbejde om forebyggelse af hjemløshed på tværs af grænser,” siger Ninna Hoegh. 

FUGLEN SER MEGET TRIST UD
”Jeg er en trane, og jeg er blevet væk fra min familie. Jeg er så bange for,
at jeg ikke når at finde dem og skal være alene juleaften”, snøfter den.
”Jeg har kaldt og kaldt og kaldt på dem. Jeg har helt ondt i næbbet.”


Asta & Loui hjælper tranen. En julefortælling fra Thy
Anne Kalhave Brostrøm & Stine Sloth Fohlmann (ill.), 2020

INDEN LÆNGE ER ISTEDGADE BLEVET MONDÆN
OG DE AFBLOMSTREDE UNGE PIGER MÅ FORTRÆKKE
MED DERES SKAMSLIDTE DIVANER
SNART ER DE ENESTE KNAPT OVERLEVENDE
FRA DET AUTENTISKE VESTERBRO
DE FREDLØSE DER GÅR PÅ MÆNDENES NEDENOM-OG-HJEM
MAN ENDER ALTID MED AT VENDE HJEM


Vindblæst. 48 digte
Anne Kalhave Brostrøm, 2020


Flygtningene fra Flygtningeskibet

Kobberskulpturer placeret ved Bytorvet og Biblioteket i Hanstholm Centret.

Flygtningeskibet har lagt til maritime adskilligesteder, særligt havne, men denne gang kan du altså opleve det i en ny og spændende opsætning inde i selve Fyrtårnet. Værket handler om nationalitet, oprindelse og fattigdomsbekæmpelse. Om kulde, mangler, sult.

Flygningeskibet – 2010 

Flygtningeskibet M/S Anton er en happening af den danske kunstner Jens Galschiøt og organisationen Levende Hav. Happeningen består af fiskekutteren M/S Anton, hvor der er placeret 70 kobberskulpturer. Disse kobberskulpturer forestiller 70 flygtninge af forskellig nationalitet og oprindelse. Projektet har fået støtte fra Projektrådgivningen, som er en sammenslutning af mere end 250 NGO’er, Udenrigsministeriet, Europanævnet i Danmark og flere kommuner og turistforeninger. 

Flygtningeskibet M/S Anton består af 70 kobberskulpturer. Skulpturerne forestiller mennesker fra forskellige nationaliteter, som er flygtninge. Flygtningene er en buste, som er fastsat på en stang. Disse stænger er fastsat på dækket. Flygtningene er i forskellig størrelse fra 1,5 til 2,5 meters højde med tøj. De står tæt pakket på dækket på en fiskekutter. Flygtningeskibet sætter fokus på at realisere kampagnen omkring FN’s fattigdomsbekæmpelsesmål.  

Flygtningeskibet befandt sig i Documenta14 i Kassel 8.-14. Juni 2017. Her lavede Galschiøt og den tyske NGO ‘Outlaw’ en uofficiel begivenhed på kunstudstillingen med flygtningeskibet MS Stint. 

 
Derefter fra juli til 24. oktober blev tyske havne besøgt af flygtningeskibet med informationskampagner, musik og begivenheder.  

OG JEG KRYDSER GRÆNSER
FOR AT FØLGE DINE KYSTER
FOR. DU. HAR. HÆNDER. SOM. HAVET


Jordskred. Maskuline digte
Anne Kalhave Brostrøm, 2021


550+1

Kobberskulptur, placeret på Det Ny Kastet, Det Gamle Rådhus, Store Torv, Thisted 

550+1 er en kunstinstallation om menneskehandel og prostitution. Skulpturen er 60 meter lang og består af 550 mandlige figurer og 1 kvindelig krop. De 550 mænd står i kø for at have sex med en nigeriansk prostitueret. En nigeriansk prostitueret har i gennemsnit sex med 550 mænd på et år og det uanset, om der er tale om tvangsprostitution eller frivillig prostitution.

Kunstværket udstiller den kvindelige krop som en vare. Derved reduceres det til et ikke-menneske, der kan undertrykkes og udnyttes. Kvindefiguren i installationen er uden ret til samtykke og er heller ikke i en position til at kræve det.

550 + 1 er en kunstinstallation om menneskehandel og prostitution. Skulpturen er 60 meter lang og består af 550 mandlige figurer og 1 kvindelig krop. Skulpturen består af 550 mænd, som står i kø for at have sex med en nigeriansk prostitueret. Mændene og kvinden er illustreret med små figurer i bronze, som forestiller mennesker. Disse mænd står i en række, hvor skulpturen ender med en liggende kvinde på en sten. Skulpturen er 60 meter lang. En nigeriansk prostitueret har i gennemsnit sex med 550 mænd på et år, hvilket ifølge kunstneren Jens Galschiøt både gælder for dem, som vælger det frivilligt, og dem som er blevet tvangsprostitueret. 

Skulpturen var færdig i juni 2015 og blev udstillet på Folkets politiske festival og senere på kulturmødet på Mors i 2015. 

JEG SIGER
DU ER KVINDELIG
NÅR DU UDEN TØVEN OMSLUTTER MIG
MED VILJE OG MED VARME

DU ER FORÅRSDEJLIG
MED LYSPERLER PÅ DIT BRYST
SÅ LET SOM INGENTING
BØJER DU MIG I DIT SOMMERFUGLESTØV


Jordskred. Maskuline digte
Anne Kalhave Brostrøm, 2021


Skriftsøjlerne

Placeret i Kulturrummet, Thisted 

Skriftsøjlerne symboliserer de monoteistiske religioners indflydelse. Der er god indvirkning gennem kravet om barmhjertighed over for udsatte og grundlæggende retningslinjer til fremme af tolerance og fredelig sameksistens mellem mennesker.

Men man kan også læse de hellige skrifter som en vis herre, eller man kan lukke øjnene for verdens problemer og ikke tage stilling. Kunstværket minder os om, at det enkelte menneske er ansvarligt for sine handlinger og ikke kan gemme sig bag religion.

Galschøit har ordet: 

Jeg har siden 2003 arbejdet på en idé om at skabe en skulptur-installation, der omhandler de religiøse dogmer in- denfor de tre religioner, der fylder vores del af verden; kristendommen, islam og jødedommen. 

Med kunst– og dialogprojektet Abrahams Børn vil jeg give et afbalanceret kunstnerisk bud på diskussionerne omkring religionernes indflydelse. Siden 2009 har jeg konkret arbejdet med at fremstille en skulptur omkring emnet. Skulpturen hedder Fundamentalism. Jeg har valgt at bruge ordet fundamentalisme, da det er det ord offentligheden bruger om en helt tekstnær tolkning af religionerne.

Dette projekt er ikke antireligiøst. Religion er vel dybest set menneskehedens forsøg på at finde meningen med sig selv. Religionerne er ikke principielt dårlige for menneskeheden. Tværtimod har alle de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam ofte haft en god indvirkning på samfundene især gennem kravet om barmhjertighed over for de fattige og andre grundlæggende retningslinjer til fremme af tolerance og fredelig sameksistens imellem mennesker. 

Der er mange smukke ord og regler i monoteismens bøger, men der er også mange forældede og afstumpede regler, der hører en anden kultur og inhuman civilisation til. Hvis man tager alt i de religiøse skrifter for pålydende og lever bogstaveligt efter dem, risikerer både menneskene og de samfund, de lever i, at blive hjerteløse og afstumpede. 

Med Abrahams Børn vil jeg give mit bidrag til at skabe en (inter)national dialog, der skal starte en slags healingsproces mellem de forskellige religioner og deres befolkningsgrupper. Religionerne stilles overfor hinanden og det bliver klart, hvor ens de faktisk er, og at man kan læse en human og antihuman tolkning ud fra alle tre religioners bøger. De enkelte mennesker og grupper er altså ansvarlige for deres egne handlinger og kan ikke gemme sig bag religionerne. 

Jeg har valgt at lave en helt tekstnær og fundamentalistisk udvælgelse af de religiøse citater, som et værktøj til at tydeliggøre forskelligheden og ligheden imellem religionerne. Personligt er jeg ikke enig i den tekstnære fortolkning, da jeg mener, at man er nødt til at fortolke de religiøse bøger i lyset af menneskehedens civilisationsmæssige fremskridt og en tolerant human holdning til medmennesker. 

Jeg har kaldt projektet Abrahams Børn, fordi de tre religioner alle anerkender Abraham som deres fælles stamfar, så man kan sige, at uenighederne imellem disse religioner er en slags familiestridigheder imellem ”Abrahams børn”.

Jens Galschiøt, 2014

I Thisted er en del af værket Abrahamsen børn opstillet: Skriftsøjlerne

Et element i kunstprojektet Abrahams børn er de 10 Skriftsøjler. Kobberskulpturer der hver især er 2 meter høje og 80×80 cm brede, er bygget af omkring 900 kobberbøger og har en 1:10 model af den store Fundamentalism-skulptur monteret på toppen. Skriftsøjlerne har integreret 6 skærme, der viser de 600 citater. 

Skulpturerne fungerer som en slags satellit-udstillinger, i og med at de bringer kunsten og debatten ud i områder som af praktiske årsager ikke har mulighed for at udstille selve Fundamentalism-skulpturen. Dette kan både være som supplement til den store udstilling, eller som helt selvstændige udstillinger. 

Skriftsøjlerne udstilles på museer, biblioteker, uddannelsessteder, butikscentre m.m. for at igangsætte dialogen.

DU TRÆNGER MIG OP I EN KROG
MED SPØRGSMÅL JEG IKKE HAR LÆRT AT SVARE PÅ
JEG SKELER TIL BOARDET OG TAGER FLUGTEN TIL HAVS
IT’S TIME TO SURF RIGHT NOW


Jordskred. Maskuline digte
Anne Kalhave Brostrøm, 2021

KRIGEN ER FORBI, FAR
OG FREDEN ER RETUR
DU MÅ GERNE LE, FAR
OG TA’ PÅ FISKETUR


luftslør. drengede digte
Anne Kalhave Brostrøm, 2022Arrangeret af Det Ny Kastet, KulturRummet | Thisted Kommune, Alive Festival og Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm