Organisation

Hvem er vi egentlig?

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm er en selvejende institution, som er ansvarlig for den daglige drift af fyrkomplekset.

Preben Dahlgaard

Daglig leder

Vores opgave

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms formål er at gøre Hanstholm Fyr til et mødested for kunstnere, forskere og lokale.  I mødet udforskes og udfordres forholdet mellem natur, kunst og menneske med afsæt I nordatlantiske miljøer og kulturer. 

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm arbejder aktivt for at tiltrække forskellige projekter, videnskabsfolk og kunstnere fra ind- og udland I ønsket om at skabe et attraktivt fagligt miljø til inspiration – kommunalt, regionalt og nationalt.  

Bestyrelsen for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra en række lokale kultur-, natur-, og turismeaktører. Bestyrelsen har desuden mulighed for at udpege supplerende medlemmer.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og fastlægger herunder de overordnede retningslinjer for institutionens drift i overensstemmelse med vedtægterne.

Finn Jorsal

Udpeget af bestyrelsen, formand

Charlotte Boje Andersen

Udpeget af Museum Thy, næstformand

Lene Larsen

Udpeget af Hanstholm Fyr’s Støtteforening, sekretær

Pernille Krag Lindhardt

Udpeget af bestyrelsen, kasserer

Bernt Petersen

Udpeget af Kunstforeningen Det Ny Kastet

Mai Manaa

Udpeget af Thy Turistforening

Ida Pedersen

Udpeget af Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune

Grethe Mejlgaard

Udpeget af Nationalpark Thy

Martin Kondrup

Tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret som repræsentant for Kulturforvaltningen i Thisted Kommune