Organisation

Hvem er vi egentlig?

Vores opgave

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms formål er at gøre Hanstholm Fyr til et mødested for kunstnere, forskere og lokale.  I mødet udforskes og udfordres forholdet mellem natur, kunst og menneske med afsæt I nordatlantiske miljøer og kulturer. 

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm arbejder aktivt for at tiltrække forskellige projekter, videnskabsfolk og kunstnere fra ind- og udland I ønsket om at skabe et attraktivt fagligt miljø til inspiration – kommunalt, regionalt og nationalt.  

Bestyrelsen for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra en række lokale kultur-, natur-, og turismeaktører. Bestyrelsen har desuden mulighed for at udpege supplerende medlemmer.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og fastlægger herunder de overordnede retningslinjer for institutionens drift i overensstemmelse med vedtægterne.

Finn Jorsal

Formand

Bernt Petersen

Næstformand, udpeget af kunstforeningen Det Ny Kastet

Mai Manaa

Udpeget af Thy Turistforening

Jan Arnbjørn

Udpeget af Støtteforeningen for Hanstholm Fyr

Ida Pedersen

Udpeget af Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune

Anne S. Hansen

Udpeget af Nationalpark Thy

Martin Kondrup

Sekretær, tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret som repræsentant for Kulturforvaltningen i Thisted Kommune