Organisation

Hvem er vi egentlig?

Vores opgave

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms formål er at gøre Hanstholm Fyr til et mødested for kunstnere, forskere og lokale.  I mødet udforskes og udfordres forholdet mellem natur, kunst og menneske med afsæt I nordatlantiske miljøer og kulturer. 

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm arbejder aktivt for at tiltrække forskellige projekter, videnskabsfolk og kunstnere fra ind- og udland I ønsket om at skabe et attraktivt fagligt miljø til inspiration – kommunalt, regionalt og nationalt.  

Bestyrelsen for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra en række lokale kultur-, natur-, og turismeaktører. Bestyrelsen har desuden mulighed for at udpege supplerende medlemmer.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og fastlægger herunder de overordnede retningslinjer for institutionens drift i overensstemmelse med vedtægterne.

Preben Bust Dahlgaard

Formand, udpeget af Thisted Kommune

Jan Arnbjørn

Næstformand, udpeget af Støtteforeningen for Hanstholm Fyr

Charlotte Bøje Hilligsø Andersen

Udpeget af Museum Thy

Kim Bak Kristensen

Kasserer, supplerende medlem

Ditte Svendsen

Udpeget af Naturstyrelsen Thy

Karen Louise Erichsen

Supplerende medlem