Hanstholm Fyrs Støtteforening

For bevarelsen og udviklingen af Hanstholm Fyr

Hanstholm Fyrs Støtteforening

Bestyrelsen

Lene Larsen

Formand og bestyrelsesrepræsentant i Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Hanne Korsgaard

Næstformand

Tove Jørgensen

Kasserer

Jens Grud Sørensen

Sekretær

Helga Breum
Helge Gedebjerg
Heidi Krogh
Else Marie Andersen

Suppleant

Foreningens formål

  • Bidrage til bevarelse og udvikling af Hanstholm Fyr.
  • Udbrede kendskabet til fyrets historie og betydning gennem tiderne.
  • Støtte aktiviteter i og omkring fyret.
  • Samarbejde med øvrige brugere af Hanstholm Fyr.
  • Støtte frilufts- og kulturlivet i Thy.
Enkeltmedlemsskab: 100 kr. om året.
Husstandsmedlemsskab: 150 kr. om året.
Indbetales i Sparekassen Thy på reg. og kontonr.:
9083 0001615211
Støtteforeningens vedtægter, budget mv. henvendelse til formanden.