Arkitektur & natur

Et totalt renoveret og fredet fyrkompleks

Guider os frem og
byder velkommen

Udsigten fra de høje skrænter eller oppe fra fyret er enestående, og man gribes af elementernes storhed. Lige så imponerende er synet, når man står nedenfor skrænten og kigger op til toppen af den dramatiske skråning, hvor huse og bunkers ligger helt ud til kanten og nærmest klamrer sig fast. 

Klik her, hvis du vil læse Florian Martensen-Larsens grundige beretning om Hanstholm Fyr, som er tilgængeligt via Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune:

Vandringer Omkring Et Fyr

Danmarks nordvestligste punkt

Hanstholm Fyr blev bygget i 1842-43 tæt ved Hansted Kirke højt på Hanstholmknuden. Syd for fyret blev en bolig til fyrmesteren opført, og den tilhørende have er en herlig, læfyldt plet, hvor de besøgende kan tage et hvil og spise den medbragte mad.

Fyret er bygget for at vejlede skibene i den farlige færd uden om Hanstholmknuden, men det fungerer samtidig som byens vartegn, der guider os frem og byder velkommen. Fyrtårnet er 23 m højt, og takket være den høje beliggenhed sender fyret lyset ud i en højde på 65 m over havet.

Danmarks første

Hanstholm Fyr var Danmarks første roterende linsefyr, hvor lyset ved hjælp af linser blev brudt og samlet i strålebundter. I 1889 var fyrapparatet ikke længere tidssvarende, fyrtårnet blev forhøjet og linseapparatet elektrificeret som det første i Danmark. Et urværk fik apparatet til at rotere og blinke, og siden 1925 har den såkaldte fyrkarakter været tre korte blink hvert 20. sekund.

Verdens stærkeste lys

Fyret var på dette tidspunkt det stærkest lysende i hele verden. Den nye teknik var betydeligt mere omfattende, og bygningskomplekset blev udvidet betragteligt, blandt andet med maskinrum til dampmaskinerne. Der var desuden telegrafstation og vejrtjeneste knyttet til fyret. Lyset fra Hanstholm Fyr var således vigtigt for de forbipasserende skibe, men fyret havde også andre centrale funktioner for trafikken til havs.

Danmarks kraftigste

Under 2. verdenskrig var man nødsaget til at slukke for fyret efter krav fra den tyske besættelsesmagt, der havde et stort fæstningsværk ved Hanstholm. Da Hanstholm Havn blev indviet i 1967, måtte man sætte fyrlampernes lysstyrke ned for ikke at blænde de skibe og kuttere, der anløb havnen. Fyrets lys kan nu ses ca. 40 km væk og er fortsat det kraftigste i Danmark.