I Nordjylland kan man se frem til nye spændende oplevelser, når Hanstholm Art Space i Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm fra juli bliver udgangspunkt for udstillinger, events og debatter med fokus på spændingsfeltet mellem natur, kunst og menneske. Statens Kunstfond støtter det ambitiøse kunstprogram to år frem med 400.000 kr.

Opstart af ny udstillingsplatform

Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Lisette Vind Ebbesen begrunder tildelingen således:

“Hanstholm Art Space er et godt eksempel på, hvor langt man kan komme med
et godt samarbejde mellem engagerede borgere, en visionær ledelse og stærke
lokale aktører. De har lagt barren højt og ønsker en udvikling i området, hvor
kunsten spiller en central rolle. Det synes vi er rigtig spændende. ”
Støtten kommer fra puljen “Opstart af nye udstillingsplatforme”. Puljen er for nye platforme, der tilfører kunstmiljø og publikum noget, som ikke findes i forvejen. Dette kan i særlig grad, men ikke kun, være relevant udenfor de større byer. I det planlagte program er det ønsket at skabe aktiviteter og kunstprojekter, hvor høj kvalitet og folkelig forankring går hånd i hånd. Via åben dialog, deltagelse og et gennemgående fokus på kunsten i naturen og naturen i kunsten, vil Hanstholm Art Space sikre spændende og varierende publikumsoplevelser – ikke kun i Hanstholm men også i oplandet.

Jette Steffensen er en af de borgere, der er begejstret for det kommende udstillingssted: “Det er en fantastisk nyhed, at Statens Kunstfond vil bakke op om et kunstprojekt med et så højt ambitionsniveau. Hanstholm er traditionelt et mere fattigt område af landet, og derfor er vi heller ikke så forkælede med store professionelle kunstprojekter her. Det er ikke bare byen, men hele oplandet og Thy, der vil få glæde af det her projekt.”

Internationalt udsyn

 

Ambitionen er at Hanstholm Art Space vil være med til at skabe en vital kunstscene, der går ud over Danmarks grænser gennem netværk og samarbejder med de nordatlantiske lande. Man vil derfor kunne møde kunst og kunstnere fra både Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Skotland og Canada.Formand for det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms bestyrelse Flemming Krog Rasmussenudtaler: “Vi er ovenud lykkelige for den anerkendelse af vor ambition på Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm om at være mønsterbrydere og tilrettelæggere af et kunstnerisk miljø i en unik geografisk lokalitet i Thy. Med skabelsen af en udstillingsrække de næste to år for samtidskunst i et nordisk perspektiv, får vi genskabt den samhørighed, vi føler med det nordatlantiske område.

Signe Højmark, kunsthistoriker og kurator for det nye kunstprogram, siger: “Vi ser en udvikling, hvor samtidskunsten stimuleres af at agere uden for det urbane. I et område som Hanstholm findes der unikke forhold, som kan tilbyde samtidskunstnere helt andre måder at arbejde på og forbinde sig til både borgere, natur og specielle institutioner på.”Stat og kommune bakker op

Thisted Kommune har satset på en gennemgribende istandsættelse af fyret i Hanstholm for netop at kunne tilbyde helt særlige rammer for udøvende kunstnere, forskere og lokale interessenter, der er optagede af dialogen mellem kunst, kultur og natur.
Ud over de 400.000 kr. fra Statens Kunstfond, støtter kommunen med driftsstøtte til Hanstholm Fyr der udover kunstprogrammet også huser en række andre kulturelle initiativer. Borgmester Ulla Vestergaard (S) uddyber: “Hanstholm Fyr er et af Thisted Kommunes allervigtigste kulturarvsmiljøer og er et centralt vartegn for Hanstholm. Som
borgmester er det derfor helt, helt fantastisk at se, hvordan en vision bliver
til virkelighed under den dedikerede ledelse. Den generøse donation fra Statens
Kunstfond er en kæmpe anerkendelse af deres arbejde, og den betyder, at vi her i Thy kan forsætte den spændende udforskning af den vigtige kobling, der er mellem naturen og kunsten i årene der kommer.” 

Fakta
Statens Kunstfond er Danmarks største kunstfond, der arbejder for at give borgere i hele landet kunstoplevelser af høj kvalitet, og sikre udvikling af kunstnerisk talent i Danmark. Fonden støtter produktion og formidling af billedkunst, film, litte­ratur, musik, scenekunst, arkitektur, kunsthåndværk og design. Det sker bl.a. gennem 65 forskellige puljer, hvor man f.eks. kan søge støtte til spillesteder, teaterfestivaler,  forfatterarrangementer, børn og unges møde med kunst, oversættelse af litteratur og kunst i offentlige rum.  Der bliver hvert år uddelt midler til mere end 6000 projekter eller kunstnere.

Hanstholm Art Space har søgt om støtte fra Statens Kunstfond via puljen “Opstart af nye udstillingsplatforme”. Puljen er for nye platforme, der tilfører kunstmiljø og  publikum noget, som ikke findes i forvejen. Dette kan i særlig grad, men ikke kun, være relevant udenfor de større byer.

I Thisted kommune er Spillestedet Thy, Thy Teater, Thy Music Collective og
billedkunstskole for unge talenter i Thy nogle af de andre projekter, som har modtaget støtte fra Statens Kunstfond inden for de sidste par år. Hanstholm Art Space er en del af Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Man vil løbende kunne finde information om de udstillinger og aktiviteter der skal foregå på hjemmesiden  http://www.hanstholmfyr.dk 

Yderligere information:

Hanstholm Art Space, Signe Højmark, signehoejmark@gmail.com, 24 62 08 48
Statens Kunstfonds pressetelefon: 41 39 38 53