Canada/ ISLAND

Angela Rawlings

Angela Rawlings (født 1978) er Ph.D. og forfatter, opvokset og uddannet i USA og Canada, bosat på Island. Rawlings arbejder tværkunstnerisk med sproget som sit primære undersøgelsesfelt.

I sin praksis sætter hun spørgsmålstegn ved om skrift nødvendigvis kun er en menneskelig aktivitet, eller om ikke-semantisk kommunikation kan spores i naturen som former og mønstre. Fortolkningen af ikkemenneskelige fænomener, har tidligere gjort Rawlings bemærket i form af en insisteren på at landskaber samtaler.

 En special-edition af Rawlings videoværk INTIME (2017) fremvises på fyrtårnets østlige ydermur hver aften efter mørkets frembrud. Lydværket How to Perform Geochronology in the Antroposcene (2019) kan høres inde i tårnopgangen 24/7.

Lær mere: www.arawlings.is

 

Fotograf: Adam Świtała