danmark

Hartmut Stockter

Hartmut Stockter (f. 1973) er født i Tyskland, men bor og arbejder nu i København. Han er uddannet fra Kunstakademiet i Braunschweig og har været gæstestuderende på Eskimologi ved Københavns Universitet. Desuden har Stockter været i kunstnerresidens på Refugium Upernavik i Grønland. Han udstiller både i Danmark og internationalt.

Naturen er central i Hartmut Stockters værker. Ofte handler værkerne om at undersøge naturen ved hjælp af særligt konstruerede redskaber. Værkerne kan minde om Storm P inspirerede opfindelser, der giver publikum adgang til selv at studere naturen ud fra nye oplevelsesvinkler. Dermed skærpes vores sanser og vi bliver opmærksomme på detaljer og vinkler, vi måske ikke tidligere har lagt mærke til.

Der er ofte et humoristisk element i Hartmut Stockters værker, og tit er der en reference tilstede omkring aktuelle samfundsrelaterede diskussioner som fx klima og miljø, bæredygtighed og vores brugsorienterede forhold til naturen. Ved at henlede vores opmærksomhed på nye aspekter og fænomener i naturen, viser værkerne os andre vinkler til at komme tæt på naturen. På denne måde knytter værkerne mennesket og naturen sammen, ofte med både tankevækkende og poetiske vinkler.

Fotograf: Ildiko Grant