Maja Ingerslev

I Assistentbygningen vises Maja Ingerslevs fotografiske serie: ”Season is Home”,hvor kunstneren har iscenesat ti forskellige årstidsbestemte papirværker i landskabet gennem et år, i og omkring Aarhus. I ”Season is Home” er årstiden skildret som hvid – farveløs gennem hvide papirværker der mimer forskellige naturelementer i alle årstiderne. Papirværkerne repræsenterer en tilstedeværelse i naturen mellem en reel og en imaginær virkelighed. Det hvide papir kan både associeres til døden, som et hvidt skelet i græsset og til skabelse, som en mulig begyndelse på ubeskrevet ark hvidt papir. Titlen referer til et hjem knyttet til en stabil årstidernes skiften, der er under opbrud i Danmark og i verden.

Maja Ingerslev arbejder med en poetisk reflekterende tilgang til at formidle naturen værdi. Værkerne udfoldes i installationer, video, site-specifikke værker, papirværker, fotografi og Artists` Books. Som kunstner laver hun værker / spor / rum i naturen, der synliggør naturen og menneskets forhold til den. Konteksten er vores forhold til naturen i en antropocæn og digital tidsalder, med tab af biodiversitet og klimaforandringer.

Om sin kunstneriske praksis fortæller Maja Ingerslev: ”Jeg er fascineret af det umulige. I værkerne kredses der omkring oplevelsen af overskridelsen af det almindelige mulige. Værkerne går ind i forestillingens rum og lægger sig i grænserummet mellem virkelighed og forestilling. Det er der, i det uvisse, at værkerne kan tage over. Jeg arbejder med forandringer og skiftende tilstande igennem værkarbejde med; perception af form og skala, rummets indvirkning på tilstand-bevidsthed, det levende udtrykt i materialet, bevægelser og processer i naturen.

Naturen er en inspiration i mit arbejde med dens potentielle base for transformationer, former og fantasi. Den er en kilde til forundring og magi, som et element af vores virkelighed på den måde, at dette univers findes og at vi er til her – i dette øjeblik som også forandres eller forsvinder. dring og magi, som et element af vores virkelighed på den måde, at dette univers findes og at vi er til her – i dette øjeblik som også forandres eller forsvinder.”