Island

Sigthora Odins

Hendes tilgang til video og lydkunst er et godt eksempel på samtidskunstens måde at operere på indenfor den elektroniske og mediebaserede kunst.

Om sit arbejde fortæller Sigridur Thora Odinsdottir (også kaldet Sigthora Odins): ”Mit arbejde eksisterer i grænselandet hvor virkelighed og tradition møder det magiske, eller det uforudsete. Dette grænseland opstår i mine materialeundersøgelser eller udforskning af materialernes indbyrdes reaktioner. Min grundforskning i materialer er ikke baseret på videnskab eller fornuft, snarere på intuitive kræfter, og er drevet af en nysgerrighed og ønsket om at snuble ind i noget ukendt.”

Hun går med andre ord på opdagelse i den sanselige verdens grundvilkår: hvordan opstår bestemte udtryk og sansninger, når man udsætter forskellige materialer for fysiske eksperimenter? Som et eksempel på hendes lyd- og billedkunst viser kunstneren et videoværk på fyrtårnets udvendige vægge, som indvendigt i tårnet følges op af et lydunivers. Den visuelle del er baseret på strubebevægelser under chanting af mantra. Selve stemmen som råmateriale bliver emnet for videoen, samtidig med at vi oplever den enkle sanglyd som et billede på en århundredelang tradition for meditationspraksis og sang som kulturbærende fænomen. Selve lyden installeres i trappeløbet op til tårnet så man under opstigningen oplever det særlige toneunivers.

Sigthora Odins åbner op for nysgerrighed, magi og sansning, på det helt nære plan. Hendes kunst er præget af både internationale strømninger samt lokale påvirkninger fra det islandske miljø, hvor blandt andet lydkunst er i rivende udvikling. I en tid præget af overvældende informationsstrømme og visuelle indtryk, stiller Sigthora Odins skarpt for helt enkle virkemidler i sit poetiske fokus på visuelle og lydmæssige detaljer.