Norge & Danmark

Tulle Ruth

Tulle Ruth installerer værket ”Spor på vej” et lydprojekt som handler om rensdyr, som laver en meget speciel ”klikke-lyd” med benene. Værket undersøger kommunikation mellem mennesker, dyr og landskab. Den teknologisk udvikling muliggør optagelser af dyr i bevægelse, og ”Spor på vej”s ambition er at lykkes med lydoptagelser i dyrenes naturlige omgivelser og bevægemønstre. Tulle Ruth har været tæt på den samiske rendrift og deltog ved en samling af 7-10.000 dyr, hvor renkalvene skulle tælles og mærkes.

Hun fik mulighed for at lave unikke lydoptagelser mens flokkene blev ledt ind i store indhegninger. Udstillingen her viser resultater fra dette første besøg. Den syd-samiske befolkning er i dag presset fra alle kanter, deres retsmæssige status som urbefolkning er usikker, landområder forsvinder pga. vindmølleindustri med store vejanlæg, minedrift, hytteudbygninger og dermed reduceres græsningsarealer.

Fotograf: Ildiko Grant