Dansk-egyptisk Kunst og kaffe

Dansk-Egyptisk Dialogi Initiativ (DEDI)

17.05.2022

I Maskinhallen

Kl. 19:30

Dansk-Egyptisk Dialogi Initiativ (DEDI) er på besøg på Det Nordatlantiske Fyr i forbindelse med symposiet ”After Confinement” / ”Efter nedlukningen”.

Fire danske og fire egyptiske unge kunstnere er valgt ud til et kunstnerisk symposium i to dele. Første del fandt sted i Cairo og Aswan i Egypten i november 2021. Nu mødes kunstnerne igen for lade sig inspirere af kunst, kultur og natur i Nordjylland.

Ved at føre de unge kunstnere fra Danmark og Egypten sammen ønsker DEDI at få gang i en debat omkring moderne samtidskunst. Symposiets tema “After Confinement” er valgt for at inspirere til fælles refleksion over, hvad Covid-19 pandemien har ført med sig af udfordringer og ændrede livsvilkår i begge lande.

Vi vil derfor meget gerne invitere lokale og venner af Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm til en inspirerende aften med både artist talks og uformel snak henover kaffe og kage.

Vel mødt!


DEDI arbejder inden for kultur, medier og aktivt medborgerskab. Rygraden i vores arbejde er partnerskaber, hvor unge danske og egyptiske kunstnere, musikere, mediefolk, foreninger og volontører arbejder sammen på projekter.

DEDIs overordnede formål er gennem dialog at fremme danskerne og egypternes gensidige forståelse og kendskab til samfund og kultur i Danmark og Egypten. Initiativet blev etableret i 2004 og er er et mellemstatsligt samarbejde mellem Danmark og Egypten. DEDI er finansieret af Det Danske Udenrigsministerium under Det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP).

dedi.org.eg

Arrangeret af DEDI & Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm