Fortidsmindedag i Hanstholm

Museum Thy

20.04.2024

I Fyrhaven

På Hansted Kirkegård og ved Hanstholm Fyr ligger to fredede gravhøje, men engang var der endnu flere på højdedraget, hvor senere kirken og fyrtårnet kom til. Vi går en tur og hører om gravhøjene og om, hvad vi ellers ved om oldtidens bopladser og gravskik i området. Turen sluttes af i fyrhaven, hvor den medbragte kaffe kan nydes. Arrangementet er en del af den nationale Fortidsmindedag.

Mødested: Hanstholm Fyr. Husk: Kaffekurv og påklædning, der passer til vejret.

www.museumthy.dk

Arrangeret af Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm & Museum Thy