Tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19.00-21.00

BORGERMØDE om Hanstholm Art Space

Kære Holmboere og andre interesserede:

Et nyt tiltag for kunst på fyret hedder Hanstholm Art Space. Med støtte fra flere forskellige fonde præsenterer vi et toårigt kunstprogram som især har fokus på Hanstholm som lokalitet.
Det handler ikke bare om at lave udstillinger på fyret, det handler i ligeså høj grad om at skabe nogle spændende, meningsfulde og sjove projekter sammen med borgerne i Hanstholm!
Formålet er at bidrage til det gode liv i Hanstholm, ved at arbejde med værker både ude og inde, som kan have en relevans for borgerne, og forhåbentlig blive en vital del af det lokale liv.
Vi har flere spændende tiltag i støbeskeen, blandt andet et udendørs projekt til Hawskoven, og en sauna til stranden, samt workshops på fyret. Vi vil gerne høre hvad der giver mening for Jer der bor her!
Vi vil meget gerne invitere på kaffe og kringle, og fortælle hvad der er på programmet, og hvilke muligheder der ligge hvad enten man har lyst til at involvere sig i nogle af kunstprojekterne, eller komme og opleve de forskellige kunstneres værker.
Vi har inviteret kunstnere fra hele det Nordatlantiske område til at komme og få det til at summe af liv og aktivitet både på fyret og ude omkring i byen og i landskabet.
 

D.12.februar kan du høre om:
• Ideen med kunstprogrammet
• Muligheder for at deltage
• Workshops og artist talks
• Events og kunstnere

Send gerne en sms hvis du kommer, så vi ved ca. hvor mange der deltager…
Hvis du ikke lige har tid, og gerne vil vide mere, så er jeg som regel på fyret 9-15 onsdage og torsdage, så kig gerne forbi og hør mere. Jeg kan også træffes på mobil 24620848

Med venlig hilsen Signe Højmark
projektleder for Hanstholm Art Space