LYDPORT

Lydkunstner og Komponist Mai Ane Pil Siedentopp Christensen
Født 1991. Cand. Musicae i Elektronisk musik og Lydkunst. Den ene halvdel af LYD PORT og realiserer en bog med grafik og tegninger, der inkluderer en lydmontage fra Hanstholm. Residerer på Hanstholm Fyr fra Januar til februar 2018.

LYD PORT. Lydkunstner og Komponist Morten Schmidt Weesch
Født 1985. Cand. Musicae i Elektronisk musik og Lydkunst. Den ene halvdel af LYD PORT og realiserer en bog med grafik og tegninger, der inkluderer en lydmontage fra Hanstholm. Residerer på Hanstholm Fyr fra Januar til februar 2018.