23. marts 2022

PREBEN DAHLGAARD ER KONSTITUERET DAGLIG LEDER

Bestyrelsen for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm har konstitueret Preben Dahlgaard som daglig leder indtil videre i en halvtidsstilling.

Preben har i 4 år været formand for bestyrelsen og udtræder ved samme lejlighed af bestyrelsen.