Menneske & Vind

Et projekt om at koble kunstnere og videnskabspersoner med henblik på både at udvikle samskabelse imellem de to grupper og på at skabe en interaktion med lokalsamfundet

Tilbageblik

Denne side er et gensyn med projektet Menneske & Vind, som løb fra d. 1. august 2018, da de første fagfolk flyttede ind, til den 23. og 24. februar 2019, hvor projektet blev rundet af med en to-dages konference.

På siden kan du læse uddrag fra evalueringsrapporten og se videoklip, som zoomstory har udarbejdet for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.

Det er et både ærligt, positivt og samtidigt kritisk tilbageblik på et spændende projekt.

Evalueringsrapporten kan hentes i sin fulde længde her:

Evalueringsrapportens dataindsamling bygger på i alt 14 kvalitative videointerviews, dels med projektets 8 forskellige respondenter, som er de involverede 4 kunstnere, 3 forskere og projektets leder. Og dels 5 respondenter, som publikum ved den afsluttende konference, som blev afholdt d. 23-24. februar 2019 på Hanstholm Fyr.

Fokus

Der er i denne evaluering valgt et undersøgelsesfokus med udgangspunkt i et kvalitativt undersøgelsesdesign, som står på tre ben. De tre ben har fokus på; den ”proces”, den ”samskabelse” og den ”lokale interaktion”, som projektets deltagere gennemlever og realiserer imens de residerer på Hanstholm Fyr.

Dette undersøgelsesfokus er valgt med udgangspunkt i to af de fire formål som er skitseret i projektbeskrivelsen af projekt ”Menneske og Vind”. Det ene formål går ud på at bakke op bag deltagernes processer og samskabelse:

a. At understøtte skabelsen af kunstværker og videnskabelige arbejder, som gensidigt inspirerer hinanden under temaet ”Menneske og vind”.

Og det andet formål går ud på at kultivere interaktionen mellem lokalbefolkningen og Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm:

b. At bibringe Hanstholms beboere og andre interesserede ny, interessant og væsentlig aktivitet i det nyrenoverede fyrkompleks.

Første spadestik

Reportage fra Nationalpark TV

Folk flytter ind i Hanstholms gamle fyr

Reportage fra TV MIDTVEST

Et mødested og en Grøn Ordning

Målsætningen for projekt “Menneske og Vind” er at gøre Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm til et levende mødested med etablering af tidssvarende kunstneriske værksteder, og hvor intentionen er at tiltrække et regionalt, nationalt og internationalt publikum.

På denne måde er projekt ”Menneske og Vind” både et kultur- og videnskabsprojekt og en igangsættelses af det kulturelle mødested, Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.

De økonomiske midler til projekt ”Menneske og vind” stammer fra Grøn Ordning, hvis midler kommer fra vindmølleproduktion. Formålet med Grøn ordning er at skabe en større lokal accept af vindmøller på land. Derfor er ét af argumenterne for at ”Menneske og Vind” har modtaget midler fra fonden netop projektets fokus på vind.

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm er et refugium, som indeholder 5 renoverede lejligheder, som kunstnere og videnskabspersoner fra projekt ”Menneske og Vind” i løbet af to måneder opholder sig i. Projekt ”Menneske og Vind” starter ud den 1. August 2018 og afslutter med en konference den 23-24. Februar 2019.

Biografier

Der er i projekt ”Menneske og Vind” tilknyttet i alt,
fire kunstnere og tre videnskabspersoner:

Der tændtes en ild

{

Der tændtes en ild imellem os, der skete noget uforudset. Det skete fordi at vi var forskellige og måske i virkeligheden også på mange måder meget ens. Vi researcher alle sammen, vi omdanner, omsætter, og formidler og fortolker nogle indtryk fra en kultur, vi gør det bare på hver vores måde og med hver vores udtryk, i hver vores udtryksform.

Rikke Nyvang

Antropolog

Interview med Hans Stokholm Kjer

Projektleder, Thisted Kommune