SYNLIG IDENTITET

Kunstnerduoen MAADTOE, som på samisk betyder ’oprindelig’, arbejder med et politisk og identitetsbearbejdende sigte omkring det samiske folks vilkår i Nordsverige. Kunstnerne sætter billeder på samernes mangeårige kamp mod de svenske autoriteter ved at tematisere oplevelser af racisme og systemets underminering af samernes livsgrundlag.

Indenfor kunstverdenen er MAADTOE et eksempel på samtidskunst, der kaster sig ud i at afdække, synliggøre og bearbejde det samiske folks skæbne og situation. Gennem deres værker viser MAADTOE et billede af en særlig politisk og aktuel realitet i dagens Sverige. 

SYNLIG IDENTITET giver os et indblik i både det samiske folks kultur, og i de mekanismer og overgreb et oprindeligt folk oplever som en koloniseret minoritet i deres eget land.

Kontakt

Signe Højmark
kurator og projektleder

(+45) 24 62 08 48
signe@hanstholmfyr.dk