Landpejling

Udstillingen LANDPEJLING sætter fokus på vores relation til naturen gennem tre forskellige kunstneriske perspektiver. Titlen skal tages helt bogstaveligt som vores måde at pejle os ind på landet på, ikke som nation, men som natur. Michael Isling, Hartmut Stockter og Christian Bang Jensen er del af en yngre dansk kunstnergeneration, som tematiserer menneskets natursyn.

På det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm kan publikum opleve en varieret udstilling, som gør brug af det meste af fyrkomplekset gennem forskellige kunstneriske udtryksformer. Fælles for kunstnerne er en undersøgende tilgang til naturen, hvor fænomener og syner omdannes til værker. I Michael Islings malerier finder man en næsten magisk naturoplevelse, som afspejler kunstnerens metode, hvor han lader sig omslutte af naturen i sit feltarbejde. Hvor malere tidligere sad i naturen og afbildede naturen, arbejder Michael Isling snarere med naturoplevelsen i sig selv. Med sin kunst forsøger Isling at forholde sig kritisk og reflekterende til sin samtids brug af naturen.

Hartmut Stockter udstiller primært installation/skulpturer/værker i rum i form af objekter inspireret af opfinderens verden. Stockter laver research af steder og relationen mellem et objekt og naturen. På udstillingen kan man opleve et bord, som er omdannet til både et arkiv og et landskab med et fyrtårn som reference til Hanstholm. I alle Stockters værker er der som regel et oplevelsesaspekt, der peger på, hvordan vi studerer og betragter naturen, og på denne måde inviteres publikum ud på en opdagelsesrejse ind i naturen.

Christian Bang Jensen arbejder hos Hanstholm Skibssmedje forud for åbningen af LANDPEJLING. Her svejser og skaber han metalbaserede konstruktioner. Christian Bang Jensen arbejder som regel på tværs af materialer, og er optaget af kulturel betydning i både mytologi, historie og samtid. Hans værker undersøger, hvordan vi aflæser vores virkelighed gennem både materialer og de betydninger, vi tillægger forskellige objekter og materialer. På samme måde aflæser og studerer Bang Jensen også naturen på dens egne betingelser i form af cyklusser og processer.

LANDPEJLING har fernisering d. 12.juni kl 1600-1800, hvor kunstnerne vil være til stede. I forbindelse med ferniseringen afholder kunstnerne en fælles artist talk, hvor de åbner op for deres respektive natursyn som del af deres kunst.

Kontakt

Signe Højmark
kurator og projektleder

(+45) 24 62 08 48
signe@hanstholmfyr.dk